سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حرم الشهدا

اعتکاف ِ امسال...

دانـــــه های تســـــبیح ِ متبرک به ضریح ائمه...

دانــــــه دانــــــه چرخیدن زیر نگاه های ِ پر گناه و پر التماس...

                            ذکر صلوات و نام ِ مادر...

روزه هـــــای پر حس و حال...

نمـــــازهای ِ پر از قنوت های ِ همراه با اشک و لرزش شانه ها...

                                                                سحرهای ِ ناب و پر احساس...

                                   افطارهای ِ بی ریا و پر از تواضع....

                                                                                   سجده های ِ طولانی و سر به مُهــــــــر....

                                                                                                                              هق هق های ِ بی امان...

                                            راز ِ اشکـــــ های ِ مداوم...

         راز ِ التماســــ های ِ پر از تمنا...

                                                                        راز ِ آخرین اشک های ِ به درگاه ِ معبود...

                       راز ِ بی قرار ِ های ِ دل...

                                                              راز ِ خواب های ِ پر از دلتنگی...

                                                                                             راز ِ نگاه های منتظر...

راز ِ نفس نفس زدن هایت...

راز ِ....

معبودم؟انت مولای...انت مولای...

                                                   انا العبد...عبدک الضعیف...عبدک الحقیر...عبدک البائس...عبدک المذنب...

               یک سال ِ تمام منتظر ِ اعتکاف ِ سال ِ بعد باشی...

 و به خاطر داشتن  دو امتحان در روز ِ آخر با اشک از ثبت نام ِ اعتکاف انصراف بدهی حال ِ دلت داغون میشود...

میفهمی حالم را؟

معبودم دریاب بنده ی ِ مذنبت را...

 

 

*******

مضطرنوشت:**طعم ِ اشکهایم پر از دوری ست...پر از حسرت از دست دادن ِ اعتکاف ِ امسال...

**دلم محتاج  ِ دعا ست...رفیق؟ حالم را میبینی ...؟!دعایم نمیکنی؟

**دلم هوای حرم کرده...مولای رئوفم...

**شهدا العفـــــو...

 

 


+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ چهارشنبه 91/3/10 ÓÇÚÊ 10:38 عصر ÊæÓØ خادمة الشهدا | نظر


حال ِ این روزهایم...

شهـــــــر ِ ما و غربت ِ شما...

روزگار ِ غریبی ست...

روزگار ِ هیاهوی ِ سکوت در حنجره ی  ِ دل...

.

.

کمی دعوتم کنید...کمی بیشتر از این روزها...

حال ِ دلم را که میدانید...

.

این روزها برای ِ غربت ِ شما...برای ِ دل ِ خودم...برای ِ ...

اشک؟نه...سکوت میکنم...

.

کمی با من حرف بزن...

دلم شنیدن میخواهد این روزها...

.

.

اینروزها پرم از حرفهای مگو...

مرا ببخشید اگر هوایم مثل بهار شده است...

گاهی ابری ام...گاهی بارانی...گاهی آفتابی و گاهی صافِ صاف...

********

مضطرنوشت:**امشب کوچه های جامعه ِ کبیره سیاه پوش ِ توست ایها الهادی...

**تــــــــــا اطلاع ِ ثانوی حالمان از وضع ِ موجود ِ کلاس های ِ درسیمان گرفته است...

**کمی تا بی نهایت محتاج ِ دعای ِ خیر هستیم...شاید شفای ِ دل ِ ما محتاج ِ جرعه ای از دعای ِ شما باشد...

**ابهام ِ این پست را بر من ببخشائید...

شهدا العفــــــو...

 

 


+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ پنج شنبه 91/3/4 ÓÇÚÊ 10:51 عصر ÊæÓØ خادمة الشهدا | نظر


<      1   2