سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حرم الشهدا

هوای دلم بارانیست...

+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ دوشنبه 92/9/18 ÓÇÚÊ 8:35 عصر ÊæÓØ خادمة الشهدا | نظر


خبرهای ِ خوب...

بعضی خبرها
هر چقدر هم دیر به گوشت برسند
آنقدر با ارزشند
و آنچنان قلبت را
سرشار از شادی می کنند
که حتی چشمهایت هم
حاضر می شوند
روال معمولشان را به هم بزنند
و اینبار
سرمست از یک شادی ِ غرور انگیز
باران ببارند...

 
رونوشت :
 به تو که امروز دلم به موفقیتت روشن شد...

همین...


+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ یکشنبه 92/9/17 ÓÇÚÊ 6:38 عصر ÊæÓØ خادمة الشهدا | نظر


دلتنگ ِ محرم شده دلم...


الذین اذا ذ ُکر الله وجلت قلوبهم...

صدای قرآن برادر که می آمد...

یک گوشه ی دلش پر می کشید...یک گوشه ی دلش فرو می ریخت...

و الصابرین علی ما أصابهم...

کاروان داشت راهی اسارت می شد...

خودش را به گودال رساند...

دست برد زیر آن بدن غرق در خون رو به آسمان کرد:

خدایا می شود این قربانی را از ما قبول کنی؟

موقع خداحافظی

برادر نگاهی به چهره ی خواهرش انداخته بود...

دیده بود چقدر خواهرش نورانی شده...

گفته بود خواهر! یک وقت توی نماز شبت حسین را فراموش نکنی...

*****

مضطرنوشت:**دلتنگ ِ آن روزهای ِ خوبم...میفهمی؟ اینقدر بر من خرده نگیر...

**شهادت حضرت رقیه سلام الله تسلیت...

**خسته ام..و لبریز از بغض...

**شهدا العفــــــــــــــو...


+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ شنبه 92/9/16 ÓÇÚÊ 5:59 عصر ÊæÓØ خادمة الشهدا | نظر


مرثیه تنهائی...

+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ جمعه 92/9/15 ÓÇÚÊ 7:52 عصر ÊæÓØ خادمة الشهدا | نظر


نیستی...

+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ پنج شنبه 92/9/14 ÓÇÚÊ 6:39 عصر ÊæÓØ خادمة الشهدا | نظر


   1   2      >