سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حرم الشهدا

داغدار منم که دیگر ندارمت ..

در حال و هوای ِ گنگ ِ رفتنت بودم که

صدایم زدند

سنگین بودن ِ تابوت را بهانه کردند

اما انگار همه ِ زمین  و زمان دست به دست ِ هم داده بودند تا ...

دردهای ِ کوچک ِ دلم را

کنار ِ  همین تابوت ِ تو بغض کنم

نمیدانم بدن ِ تو سنگین شده بود

یا نیروی ِ من تمام

هرچه بود

با ذکر ِ یاعلی تمام ِ قوتم را جمع کردم و گوشه ِ تابوتت را با دستانم محکم گرفتم

و به راه افتادم

نمیدانم کمرم خم شد یا دل ِ لرزانم شکست

هر چه بود

سخت بود

تلخ بود

خوب تر نگاهت که کردم

انگار لبخند ِ لبت

سرازیر کرد اشک هایی که دیدگانم را تار کرده بود

.

.

حالا که اینها را مینویسم

ساعت یک ِ بامداد ِ دوشنبه است

و نزدیک به چهلمین روز ِ نبودنت

و من هنوز بند ِ دلم میلرزد وقتی اشک های ِ مادر  را به یاد می آورم

و همچنان کمر ِ دلم کشسته است

.

.

ای که گفتی جان بده تا باشدت آرام جان...

جان به غم هایش سپردم نیست آرامم هنوز

 

 


+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ دوشنبه 93/6/24 ÓÇÚÊ 12:43 صبح ÊæÓØ خادمة الشهدا | نظر


و من امید ِ حرم دارم...

دلم دارد نفس های ِ آخرش را میکشد

به خِس خِس افتاده است

دلخوشی ندارد...

ای مبدأ ِ شفا

ای آرام بخش ِ دل ِ پریشانم

دلم بی قرار ِ توست

بی قرار ِ تو...

یک عبد ِ دلتنگ ِ پربغض

هرچند بی وفا

صدایت میزند

مرا ببین که غریب و دلشکسته ام

.

.

نگاه کن دل ِ مرا

دلم هوایی ندارد

هوائیش میکنی؟

 


+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ شنبه 93/6/22 ÓÇÚÊ 9:13 عصر ÊæÓØ خادمة الشهدا | نظر


فقد هَرَبتُ اِلَیک...پناهم میدهی؟!

ادامه دارد

این دلانه ها

این دلتنگی ها

این دردواره ها

این روزها هیچ چیز نمیخواهم

جز  اینکه یک شب در حریم ِ امن ِ حرمت

در صحن ِ انقلاب

نگاهم را قفل کنم بر روی ِ پنجره فولاد و گنبدت

دیدگانم پشت ِ هاله ای از اشک تار شود

و تند تند پلک بزنم تا از دست ندهم زیباترین تصویر  را

و آنقدر  با عشق نگاهت کنم

تا این بغض های ِ فروخورده ام

همه اش بشود اشک

همه اش بشود اشک

همه اش بشود شرم...

ش ر م...

.

.

و دست در دست ِ باران

زیر ِ نور ِ عشقت

تا حوالی ِ کرب و بلا بروم...
.
.

دوباره تنگ شد این دل ولی برای خودم

برای گریه های یکریز و های های خودم

 

 

 


+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ شنبه 93/6/22 ÓÇÚÊ 8:21 صبح ÊæÓØ خادمة الشهدا | نظر


درد ِ به درد نخوردن

یک روزهایی در زندگی ِ آدم هست که هیچ چیز سر ی جای ِ خودش نیست

 همه چیز شده است دل...

آن هم دل ِ تنگ ...

و این دل  ِ تنگ بی قرار است

و این یعنی هیچ چیز سر ِ جای ِ خودش نیست

نه اینکه بخواهم از خوشی ها ننویسم ها...نه...

دلم نمیخواد غم را از دست بدهم

آخر اگر غم نباشد و به سراغم نیاید

پس من کی اشک بریزم؟

اگر غم نباشد چه طور گاهی بی تاب شوم؟

بهانه ِ دلتنگی از کجا بیاورم؟

دلم میخواهد آنقدر این غم ها دلتنگم کند

آنقدر بی تابم کند

که سقف ِ بلند ِ آسمان بر سینه ام سنگینی کند

و یک جور ِ خاصی دلتنگم کند

که آخرش..من هم...

.

.

خدایا خسته ام

 از این روزهای ِ پرمشغله و شلوغ  ِ بدون ِ تو

صدایم نمیکنی؟


+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ جمعه 93/6/21 ÓÇÚÊ 5:13 عصر ÊæÓØ خادمة الشهدا | نظر


دلگیری ِ دل

از آن روزهاست که باید فرو روم در صندلی ِ زیر پنجره ی ِنیمه باز اتاقم ..

و تمامی ماه هاو روزها و ساعت ها و چه بسا ثانیه هارا مرور کنم...

ثانیه های دلتنگی را...

هوا خنک است ولی دلگرفته است آسمان هم..

و این دلگیری به رگ های ِ جانم تزریق میشود

و دلگیر ترم میکند

..

دروغ چرا..

هیچ چیز آرامم نمیکند حتی جانمازم

حتی تسبیح ِ تربت ِ یادگاری ات

.

.

انگار طور ِ بدی دلگیر شده ام...

 + äæÔÊå ÔÏå ÏÑ پنج شنبه 93/6/20 ÓÇÚÊ 7:44 صبح ÊæÓØ خادمة الشهدا | نظر


   1   2      >