سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حرم الشهدا

حاج آقا یحیی زاده

+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ جمعه 92/1/30 ÓÇÚÊ 1:2 عصر ÊæÓØ خادمة الشهدا | نظر


کمر ِ قلبم

این روزها بار ِ غم ها کمر  قلبم را خم میکند...

.

.

.

این روزها  حال  ِ خوبی ندارم...

.

.

.

دوری از تو کار دستم داده است...

********

مضطرنوشت:**خدایا ..کل من علیها فان ..حق است.. ولی تقدیر مرا قتلو فی سبیل الله بنویس...

**دلم تنهاست و بهائی ندارد برای ِ خرید...

**شهدا  العفـــــــــــــــو...


+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ چهارشنبه 92/1/14 ÓÇÚÊ 4:10 عصر ÊæÓØ خادمة الشهدا | نظر


بنگر به نگاهی؛گاهی...

به من حق بده دلتنگ باشم...

به من حق بده چشم هایم گریان باشد...

به من حق بده دلم گرفته باشد...

به من حق بده زار بزنم وقتی دلم بخواهد ک بخوانی اش و بی جواب مانده باشد اشک هایم...

به من حق بده...

دلم تو را میخواهد...

همین جا کنار ِ همین دلگرفتگی ها و حرف های ِ نگفته...

در اوج ِ دلتنگی ام...

دلم جان دادن میخواهد پای ِ ضریح ِ تو...

************

مضطرنوشت:

**دلم آهوانه بی قرار است مولاجان...

**ز عطر ِ حریمت دور شدم...

**نیاز دارم بیام کنارت...مددی...

**شهدا العفــــــــــــــــو...
+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ شنبه 92/1/3 ÓÇÚÊ 10:9 عصر ÊæÓØ خادمة الشهدا | نظر


تنهائی

+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ جمعه 92/1/2 ÓÇÚÊ 9:56 عصر ÊæÓØ خادمة الشهدا | نظر


اعتراف نامه

خدایا این چشم ها بهانه ِ تو را میگیرد و اشک میریزد؟!

این ریه ها به شوق ِ تو تنفس میکنند؟!

این سینه در هجران ِ تو آتش گرفته است؟!

این جان در اشتیاق ِ روی ِ تو میسوزد؟!

.
.
.
.

خودم خوب میدانم که جواب همه ی اینها "نــــــــــــــــــــــه"است...

می شود دست ِ محبت بر سر چنین بنده ای هم بکشی؟

**********

مضطرنوشت:**دارم از دستت میرم خدا...خودت نگه م دار...

**حال ِ خوبی نداره دلم...دعام کنید...

**سال ِ جدیدتون پر از نگاه ِ خاصه ِ حضرت ِ زهرا...

 


+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ پنج شنبه 92/1/1 ÓÇÚÊ 9:6 عصر ÊæÓØ خادمة الشهدا | نظر