سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حرم الشهدا

اعتراف نامه

خدایا این چشم ها بهانه ِ تو را میگیرد و اشک میریزد؟!

این ریه ها به شوق ِ تو تنفس میکنند؟!

این سینه در هجران ِ تو آتش گرفته است؟!

این جان در اشتیاق ِ روی ِ تو میسوزد؟!

.
.
.
.

خودم خوب میدانم که جواب همه ی اینها "نــــــــــــــــــــــه"است...

می شود دست ِ محبت بر سر چنین بنده ای هم بکشی؟

**********

مضطرنوشت:**دارم از دستت میرم خدا...خودت نگه م دار...

**حال ِ خوبی نداره دلم...دعام کنید...

**سال ِ جدیدتون پر از نگاه ِ خاصه ِ حضرت ِ زهرا...

 


+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ پنج شنبه 92/1/1 ÓÇÚÊ 9:6 عصر ÊæÓØ خادمة الشهدا | نظر