سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حرم الشهدا

بنگر به نگاهی؛گاهی...

به من حق بده دلتنگ باشم...

به من حق بده چشم هایم گریان باشد...

به من حق بده دلم گرفته باشد...

به من حق بده زار بزنم وقتی دلم بخواهد ک بخوانی اش و بی جواب مانده باشد اشک هایم...

به من حق بده...

دلم تو را میخواهد...

همین جا کنار ِ همین دلگرفتگی ها و حرف های ِ نگفته...

در اوج ِ دلتنگی ام...

دلم جان دادن میخواهد پای ِ ضریح ِ تو...

************

مضطرنوشت:

**دلم آهوانه بی قرار است مولاجان...

**ز عطر ِ حریمت دور شدم...

**نیاز دارم بیام کنارت...مددی...

**شهدا العفــــــــــــــــو...
+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ شنبه 92/1/3 ÓÇÚÊ 10:9 عصر ÊæÓØ خادمة الشهدا | نظر