سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

حرم الشهدا

تو آمدی...
هر سال که میگذرد؛ یک سال به تو نزدیک تر می شوم

 به تو که آخرین فرصت برای آدم شدنم هستی  .


چیزی نمانده...


به تو نزدیک شده ام ؛


خیلی نزدیک...


******

مضطرنوشت:

**خدایا:   مرا بنده ای مخواه که از او روی بر گردانده ای...

**شهدا العفــــــــــو...


+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ یکشنبه 90/5/9 ÓÇÚÊ 9:20 عصر ÊæÓØ خادمة الشهدا | نظر