سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حرم الشهدا

تو آمدی...
هر سال که میگذرد؛ یک سال به تو نزدیک تر می شوم

 به تو که آخرین فرصت برای آدم شدنم هستی  .


چیزی نمانده...


به تو نزدیک شده ام ؛


خیلی نزدیک...


******

مضطرنوشت:

**خدایا:   مرا بنده ای مخواه که از او روی بر گردانده ای...

**شهدا العفــــــــــو...


+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ یکشنبه 90/5/9 ÓÇÚÊ 9:20 عصر ÊæÓØ خادمة الشهدا | نظر