سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حرم الشهدا

خبرهای ِ خوب...

بعضی خبرها
هر چقدر هم دیر به گوشت برسند
آنقدر با ارزشند
و آنچنان قلبت را
سرشار از شادی می کنند
که حتی چشمهایت هم
حاضر می شوند
روال معمولشان را به هم بزنند
و اینبار
سرمست از یک شادی ِ غرور انگیز
باران ببارند...

 
رونوشت :
 به تو که امروز دلم به موفقیتت روشن شد...

همین...


+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ یکشنبه 92/9/17 ÓÇÚÊ 6:38 عصر ÊæÓØ خادمة الشهدا | نظر