سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حرم الشهدا

دوست داشتن ِ پربغض

دوستت دارم

و همین غمگین ترم میکند

وقتی بادهای ِ سرد ِ بیماری حال و هوایت را پاییزی کرده است

انگار دارم با همین بغض ها دفن میشوم

قبل از تـــــــــــــــــــــــو...

دوستت دارم

و همین غمگین ترم میکند

وقتی دیگر با صدای ِ بلند نمیخندی

با صدای ِ بلند حرف نمیزنی

وقتی پاورچین پاورچین برای ِ نماز ِ صبح بیدارم نمیکنی

وقتی شبها را نمیخوابی

اینطور که چشم هایت کاسه ِ خون است

 زندگی ام همه اش غروب شده است

.

.

برای ِ شفای ِ همه مریضا و برای  آمرزش ِ همه رفتگان فاتحه ای بخونید

 


+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ دوشنبه 93/1/25 ÓÇÚÊ 11:14 عصر ÊæÓØ خادمة الشهدا | نظر