سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حرم الشهدا

یک نخ سکوت؛هزار نخ تنهائی

بعضی وقت ها

بعضی حرف ها

بعضی حرکت ها

همه چیز را به هم می ریزد

همه چیز را

حتی ِ حال و هوای آرام  ِ دل ِ من را

حالا از تمام ِ این قصه

من مانده ام و

احوالی پریشان

.

.

فکر میکردم چیزی نشده است؛اما خیلی چیزی شده است

اصلا آسمان به زمین آمده است...

 تو را هم سرزنش میکنم

اینطوری درد ِ این زخم کمتر است

 


+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ چهارشنبه 93/2/17 ÓÇÚÊ 8:45 عصر ÊæÓØ خادمة الشهدا | نظر