سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حرم الشهدا

دلگیری ِ دل

از آن روزهاست که باید فرو روم در صندلی ِ زیر پنجره ی ِنیمه باز اتاقم ..

و تمامی ماه هاو روزها و ساعت ها و چه بسا ثانیه هارا مرور کنم...

ثانیه های دلتنگی را...

هوا خنک است ولی دلگرفته است آسمان هم..

و این دلگیری به رگ های ِ جانم تزریق میشود

و دلگیر ترم میکند

..

دروغ چرا..

هیچ چیز آرامم نمیکند حتی جانمازم

حتی تسبیح ِ تربت ِ یادگاری ات

.

.

انگار طور ِ بدی دلگیر شده ام...

 + äæÔÊå ÔÏå ÏÑ پنج شنبه 93/6/20 ÓÇÚÊ 7:44 صبح ÊæÓØ خادمة الشهدا | نظر