سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حرم الشهدا

درد ِ به درد نخوردن

یک روزهایی در زندگی ِ آدم هست که هیچ چیز سر ی جای ِ خودش نیست

 همه چیز شده است دل...

آن هم دل ِ تنگ ...

و این دل  ِ تنگ بی قرار است

و این یعنی هیچ چیز سر ِ جای ِ خودش نیست

نه اینکه بخواهم از خوشی ها ننویسم ها...نه...

دلم نمیخواد غم را از دست بدهم

آخر اگر غم نباشد و به سراغم نیاید

پس من کی اشک بریزم؟

اگر غم نباشد چه طور گاهی بی تاب شوم؟

بهانه ِ دلتنگی از کجا بیاورم؟

دلم میخواهد آنقدر این غم ها دلتنگم کند

آنقدر بی تابم کند

که سقف ِ بلند ِ آسمان بر سینه ام سنگینی کند

و یک جور ِ خاصی دلتنگم کند

که آخرش..من هم...

.

.

خدایا خسته ام

 از این روزهای ِ پرمشغله و شلوغ  ِ بدون ِ تو

صدایم نمیکنی؟


+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ جمعه 93/6/21 ÓÇÚÊ 5:13 عصر ÊæÓØ خادمة الشهدا | نظر