سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حرم الشهدا

نباشد ز ازل بر غم عشقت درمان...

شاید دیگر نتوانم بنشینم و ساعت ها بنویسم...

شاید دیگر نتوانم میان ِ واژگان ِ دلم بخوانمت...

و روی ِ کاغذ بیاورمت...

شاید دیگر نتوانم بخواهمت...

شاید دیگر نتوانم...

شاید دیگر نمیخواهی ام...

شاید دیگر نمی خوانی ام...

شاید دیگر نمی طلبی ام...

.

.

.

دل تنگ میشود گاهی دل ِ آدم برای ِ بعضی چیزها...

دل تنگ میشود گاهی دل ِ من برای ِ  هر چیزی که عطر ِ تو را دارد..

دل تنگ شده است دلم برای ِ خادمی ِ شهدا...


+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ یکشنبه 93/10/14 ÓÇÚÊ 11:19 عصر ÊæÓØ خادمة الشهدا | نظر