سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حرم الشهدا

بهشتی مثل ِ میشداغ

سال تحویل شد

و مثل ِ هرسال

مادر با پلاک ِ پسرش روبوسی کرد

.

.

و من از شاعری چیزی نمیدانم

فقط

به بهشت ِ میشداغ دعوت هستم

برای ِ خادمی

برای ِ حیات ِ مجدد

.

.

همین


+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ چهارشنبه 93/12/20 ÓÇÚÊ 11:49 صبح ÊæÓØ خادمة الشهدا | نظر