سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حرم الشهدا

حافظه ام ضعیف شده است


چقدر حافظه ام ضعیف شده است...

کجا بود دیدمت؟

کرخه؟ نه!

جزیره ی مجنون؟ نه!

فاو یا خرمشهر؟ نمیدانم! چقدر حواسم پرت است...

بگو چرا خواب های من پر از خواب های توست...؟

و ریشه های من از گلوی تو آغاز میشود...؟

و نام من به تو ختم میشود و من بدون تو یعنی هیچ...!

چقدر حافظه ام ضعیف شده است و عادت روزمرگی...

و مثل همه قدم زدن و مثل همه نفس کشیدن پی در پی...

و مثل همه در عطش قطره های زیستن و گریز از مرگ...!

آه... همین یک حرف بس نیست برای اتصال هزاران فراموشی...!

چقدر حافظه ام ضعیف شده است...!

*******

مضطرنوشت:چه تصمیم مهربانانه ای گرفته است آسمان...شده ام کویر ترک خورده ای منتظر...

**"بل هم اضل" منم که نگشتم فدای تو...ارباب...

دلمان...روحمان...و اشک های چشممان...به بهانه ات دلتنگند...

**شهدا العفـــــو...


+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ پنج شنبه 90/10/8 ÓÇÚÊ 6:16 عصر ÊæÓØ خادمة الشهدا | نظر