سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حرم الشهدا

چهله نشین یادت

خدایــــــــا ...

               چقــــــــدر این دنیا تنگـــــــــــ است...تنگـــــــــ...

در غـــــــروب روزهایم تـــــــو را می جویم...

                           چهله نشین یادت بودم...

  حالا کوله پشتی دلتنگی هایم را ببین...پر است از دلتنگی...بی قراری...

یک اربعین دیگر کم شد از عمرم...

                                           خدایـــــــا شکرت...

                                                                    امروز از دیروز هم دلتنگـــــ ترم....

هر که سر به زیر تو شد سربلند شد...بی آبرو کنار تو با آبرو شد...اربــــــاب....

                               نگاهــــــــــم به آسمـــــــان است...آه...شوقا الی رویتکـــــــ....

کـــــم کـــــــم بی تاب تر میشوم...نفس زدن را بغض کرده ام....

دستانم میلرزد...مانند همیشه که در قافیه ی شعرم جا نمیشدی...

                                                                   مـــــــدد کن...مـــــدد کن...مــــــدد کن...شکســــــته ام...

*******

مضطرنوشت:عطری که از حوالی پرچمت وزیده است ما را به سمت روضه ی آقا کشیده است...

**برای ما اربعین حسینی ست ولی برای زینب اربعین بی حسین...

**روحم با یاد شهدا شاد میشود فقط...

**غرق نعمتم...الحمدالله...حالیم نیست...استغفرالله...

**شهدا العفـــــــو...


+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ جمعه 90/10/23 ÓÇÚÊ 2:49 عصر ÊæÓØ خادمة الشهدا | نظر