سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حرم الشهدا

حکایت این روزهایم...


این روزها اهل ِ احساس  ِ پوشالی شده ام...

این روزها تکان های دلم سطحی شده است ...

این روزها روحــــــم خمیده شده است...خمیده؟نه... نه...شکسته شده است...

این روزها روضه ی مـــــادر هم درمانم نمیشود...

این روزها آدم بودن از یادم رفته است...

این روزها...؟!نه ...

ا...ی...ن    ر...و...ز ...ه...ا...

دلتنگ شده ام...باورم نمی شود این دل این چنین بی قرار شده باشد...

این روزها حس ِ حسادتم شدید شده است...

این روزها به هر کربلا رفته ای حسادت میکنم...

به هر زائر اما رضائی...

مــــادرجان...یا زهرا(س)... امشب با تو درد ِ دل هائی دارم...

آه...آه...

فاطمیه نفس کشیدنم هم سخت شده است...

این روزها پریشان شده است نوشته هایم...روحم...حالم...لحظه هایم...

مادرجان...یا زهرا(س)...بلاخره من یه خاکی توی ِ سرم می ریزم...

اما...

...

...

عجیب شده  است حکایتم...

دلم هوائی شده است مادرجان...شفا بده حال و هوای ِ این روزهایم را...

********

مضطرنوشت:** هر جا که صحبت از حرم ِ قشنگش میشود...دل ِ خراب ِ من تنگ ِ حرمش میشود...

**دارم د...ق میکنم...مادرجان مدد

**رفقا دعامون نمیکنید؟؟؟

**شهدا العفــــــو...+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ شنبه 91/1/19 ÓÇÚÊ 8:2 عصر ÊæÓØ خادمة الشهدا | نظر