سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حرم الشهدا

دل ِ عاشق

دل ِ من را چه به آسمــــــان...؟!

همین امشب...آواره کن...

                  همه ِ آرزوهایــــــم را...

                                                 ...همه ی آنهائی که هنوز به دل نیامده اند...

                                                                                    و همه ی ِ آنهائی که از دل رفته اند...

                                                                                                 همه آنهائی که پای ِ دلم را لَنگــــــ کرده اند...

دل ِ من را چه به پــــــرواز...؟!

در سَـــــر هوای ِ پــــــــــرواز دارد ولی نه بالی دارد...نه حالی...

دل؛حیـــــــــــران تر از گذشته استـــــــــ...

چقـــــــــــدر غریبی ای دل...

                 هــــــــــر بار که کمی اوج میگیری با صورت به زمین میخوری...

چقــــــــــــدر تنهائی...چقـــــــــــــدر ناتوانی...ای دل...چه میکنی؟!

                                                       دلم؛دلش،شکسته است...دلم؛دلش میسوزد...هوس ِ عاشقی دارد...

                        

********

مضطرنوشت:**دل پایش به رفتن نمیرود...

**حس ِ غریبی است این روزها...دلم را...

**دل؛اگر دل بود به تماشاگه ِ عشق راهش میدادند...

**نوای ِ وب ؛بغض بغض اشک دارد برایم...

**شهدا العفــــــــــــــــو...

 


+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ یکشنبه 91/3/21 ÓÇÚÊ 10:7 عصر ÊæÓØ خادمة الشهدا | نظر