سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حرم الشهدا

پنج شنبه شد

حواست به من هست؟

آرام  ِ همیشه و هنوزم...؟

نمیخواهی این روزها از من چیزی بپرسی؟

نمیپرسی خدا را در کدام پیچ راه گم کرده ام آیا...؟

راستی مهربان ِ لحظه های ِ پر غصه ام...

اگر نشانی ازآن جاده یافتی برایم یادگاری بگذارش...

شاید ...

یافتمش..باز...

********

بغض نوشت:**الهی ترَی حالی...فمن یکون اسوأ حالا منی....؟؟

**امروز پنج شنبه س..کنارم مونده یه تسبیح ِ تربت..یه چادر ِ خاکی و یه سربند ِ یازهــرا...

**از نردبان ِ نبودن هایت بالا میروم...هوائی نیست...جز فکر ِ هوای ِ  تو...

** خاکستر وجود مرا گر دهى بباد...از اشتیاق، رو به ره ِّ کربلا کند...

**شهدا العفــــــــــو...

 

 


+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ پنج شنبه 91/6/9 ÓÇÚÊ 5:58 عصر ÊæÓØ خادمة الشهدا | نظر