سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حرم الشهدا

حال ِ دلم...

 

گاهی دلت هیچ چیز نمیخواهد ... هیچ چیز چشمت را پر نمیکند ...

جز آسمان...

.

.

.

درد خواهم ، دوا نمیخواهم...
غصه خواهم "نوا" نمیخواهم...

مضطرنوشت:**دادیم به حکاک ، عقیق دل و گفتیم : ....... حک کن به عقیق دل ما حضرت زهرا (س)

**عشق زیباست به سبک ِ"حسیــــــــــــــــــن..."

**خــدا جـونـــم یــه بـــار reset کـن لطفـــا ؛ زنـدگــی خیلیــــا هَنـــگ کـــرده...

 


+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ چهارشنبه 91/8/10 ÓÇÚÊ 7:41 عصر ÊæÓØ خادمة الشهدا | نظر