سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حرم الشهدا

بازیگر

این روزهـــــــــــــــــا بغض دارم...

اشک دارم...

گریه دارم..

تا دلت بخواهد آه دارم...

ولی ...

بازیگری را خوب بلدم...

میخندم...

****

نه خنده ای مرا میخنداند...

نه حادثه ای خوشحالم میکند...

تلخ میگذرد این روزهای ِ سرد ِ پر آهم...

...

همین...


+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ سه شنبه 91/10/19 ÓÇÚÊ 8:27 عصر ÊæÓØ خادمة الشهدا | نظر