سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حرم الشهدا

نگاه ِ دلم

پیشانی بر پیشانی غم ها گذاشته ام...

نگاهم این روزها نگران است و غصه دار...

انتهای ِ تمام دلتنگی هایم میرسد به تو...

به دلت...به دلم...

اینها را که میخوانی..؟

اینها شکایت نیست...

عاشقانه ایست آرام...اما پر بغض..

**************

بغض نوشت:

**به یاد یار و دیار آنچنان بگریم زار...


که از جهان ره و رسم سفر براندازم...

**دلتنگم...

**شهدا العفــــــــــــو...

 


+ äæÔÊå ÔÏå ÏÑ یکشنبه 91/11/8 ÓÇÚÊ 10:50 عصر ÊæÓØ خادمة الشهدا | نظر